Het beleidsplan

Doelstelling: Het ophalen van sponsorgelden ten behoeve van de stichting die dat geld schenkt aan scholen in het speciale onderwijs specifiek voor kinderen met autisme die muziektherapie nodig hebben.

De hoofdlijnen van het beleidsplan: Door middel van optredens van Duo Abe, donaties en sponsorgelden, het geven van (zakelijke) presentaties in het land, het houden van sponsorbijeenkomsten en de opbrengsten van alle geluidsdragers van Duo Abe, geld inzamelen om muziektherapie mogelijk te maken voor kinderen met autisme. Daarbij wordt gestreefd om de kosten nihil te houden zodat de opbrengsten 1 op 1 besteed worden aan het uiteindelijke doel.

Beloningsbeleid: Een beloningsbeleid voor de bestuurders is niet van toepassing, omdat zij dit pro-deo doen.

Actualiteiten: Duo Abe heeft inmiddels 4 CD’s uitgebracht en binnenkort komt de vijfde CD uit: Struiken Duiken. Ook hiervan zullen de opbrengsten naar de stichting gaan. Op 12/12 heeft Duo Abe een optreden bij de Rotaryclub die een Hollandse avond heeft georganiseerd bij Beuningen on Ice. Hier zal de Stichting Abe voor Autisme en Muziek een check ontvangen voor hun goede doel. Jos van Summeren, directeur van de school voor speciaal onderwijs De Kom in Druten, zal de cheque in ontvangst nemen en een klein woordje houden over hoe het geld aan muziektherapie besteed wordt.

Financiƫle verantwoording: De Stichting heeft nog geen jaarverslagen, omdat het 1e boekjaar nog niet voorbij is.