Het beleidsplan

Doelstelling: Het ophalen van sponsorgelden ten behoeve van de stichting die dat geld schenkt aan scholen in het speciale onderwijs specifiek voor kinderen met autisme die muziektherapie nodig hebben. De hoofdlijnen van het beleidsplan: Door middel van optredens van Duo Abe, donaties en sponsorgelden, het geven van (zakelijke) presentaties in het land, het houden vanContinue reading “Het beleidsplan”